1...Sklep Elerte znajdujący się na domenie internetowej: www.elerte.pl jest własnością firmy Elerte Poland Sp. z o.o. z główną siedzibą w Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz.
 
2...Zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin wyłącznie w dni robocze, jeśli wskazany przez Klienta adres dostawy jest miejscem na terytorium Polski oraz towar jest dostępny na stanie magazynowym.
 
3...Wszelkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
4...Na towar sprzedawany na portalu udzielana jest 6 lub 12 miesięczna gwarancja.
 
5...Do kwoty każdego produktu doliczany jest podatek VAT oraz koszty dostawy które wynoszą:
 
-  dla paczek ważących poniżej 30 kg: 20zł netto.
-  dla paczek ważących od 30 do 50 kg: 50zł netto.
-  powyżej 50 kg obowiązuje cennik paletowy 150 zł do jednej tony.
-  dla zamówień zestawów naprawczych na kwotę powyżej 500 zł netto przesyłka gratis (dotyczy klientów detalicznych).
 
6...Zamówienia są wysyłane firmą kurierską UPS. Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres, który podadzą Państwo w formularzu danych osobowych przy rejestracji.
 
7...Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie 'formularza zamówienia' znajdującego się na stronach sklepu i jest możliwe po zalogowaniu się.
 
8...W przypadku nagłej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia telefonicznie i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji.
 
9...Jeżeli Klient podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia poda błędne dane, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 
10...Płatność za pierwsze trzy transakcje dokonywana jest za pobraniem. Na czwartą i kolejne z nich wystawiana jest faktura terminowa.
 
11...Wszystkie wymienione towary na stronie www.elerte.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych lub w celach identyfikacyjnych.
 
12...Klient może odstąpić od umowy zakupu zrealizowanej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty odbioru towaru od kuriera.
 
13...Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 
14...Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT, która drukowana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
15...Jeżeli cena produktu na stronie wynosi "9999" oznacza to, że cena prawidłowa nie została wprowadzona i o cenę produktu należy zapytać telefonicznie.
 
16...Rejestracja na stronie oznacza akceptację regulaminu.
 
* Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Termin 14. dni liczony jest od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się z żądaniem Klienta (art. 61 k.c.). Najpóźniej w 14. dniu od wpłynięcia wniosku reklamacyjnego kupujący otrzyma informację, czy sprzedawca uznaje roszczenie. Reklamowana część powinna być dostarczona przez Klienta do Sprzedawcy w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wysyłki towaru reklamowanego. Wszystkie przesyłki pakujemy tak, aby wytrzymały ciężkie warunki transportu mimo to przy odbiorze prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami. UWAGA - bez oryginału protokołu szkody, nie będziemy mogli uznać Państwa reklamacji - prosimy nie ryzykować nie sprawdzając przesyłki przy kurierze!
 
* Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres mailowy albo przez złożenie oświadczenia pisemnego i wysłanie go na adres pocztowy:  Elerte Poland Sp. z o.o. , Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na swój koszt na adres sprzedającego. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru lub jeśli uzna, że towar posiada wady nabyte. W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury VAT a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury VAT. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do zwracanego towaru należy dołączyć FV lub kserokopię faktury. Na opakowaniu przesyłki należy umieścić wyraźny napis ZWROT.
 
* W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
 
* Cache jest czyszczone automatycznie co 24 godziny w celu dostarczenia zalogowanym użytkownikom aktualnuch indywidualnych cen produktów dostepnych po zalogowaniu.
 
* Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji są przetwarzane w następujących celach:
 
zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę;
prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez firmę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
dochodzenie roszczeń;
archiwizacja;
udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
 
udzielona zgoda;
konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 
podwykonawcom
firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
kancelariom prawnym, którym firma zleciła np. prowadzenie postępowania;
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
 
działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook);
 
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 
przepisy prawa, które mogą obligować firmę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
okres przez jaki są świadczone usługi;
okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
okres na jaki została udzielona zgoda.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
 
żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę ado@elerte.pl.

Koszyk

 
Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.
 
W soboty od 8:00 do 13:00.
 
numery telefonów